Lidmaatschap

De contributie voor een verenigingsjaar bedraagt € 20,00. Dit bedrag wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmelden als lid dient 2 maanden voor het eind van het verenigingsjaar te geschieden.

Wanneer u zich na 1 augustus aanmeldt hoeft u voor het 1e jaar geen contributie te betalen.

 

Wilt u lid worden? Download dan het Aanmeldformulier.

Voor onze buitenlandse leden: het IBAN nummer: NL37INGB0005856020.

Contactgegevens

VNIVD
E-mail: info@vnivd.nl
KvK nr: 40480937